De kennisbank

 

 

Verenigingsondersteuners:

Vrijwilligersverzekering Gerjan van Stralen & Roy van Roekel

 

 

Alles over sport en sportbonden:

NOCNSF Ook actueel nieuws over Corona maatregelen!

 

Gelderse Sport Federatie

 

 

 

Zaken van A tot Z binnen een vereniging:

Verenigingen en Stichtingen  Verenigingen & Stichtingen

 

Ondernemersplein KvK  Ondernemersplein KvK

 

 

Subsidies en wijzigingen in regelgeving:

Rijksoverheid Speciaal voor Corona maatregelen

 

Provincie Gelderland

 

Gemeente Neder-Betuwe 

  

Kenniscentrum Sport en Bewegen Vind subsidies

 

Stichting Waarborgfonds Sport  SWS verstrekt borgstelling voor investering

 

 

Financiële hulp voor leden:

Kindpakket  Kindpakket

 

UWV  Uitkeringen

 

 

Vrijwilligers hulp en bemiddeling:

Welzijn Rivierenstroom 

 

 

Keuring en aanschaf van materialen:

Nijha 

 

 

Verzekering:

Verzekering kan via een bond of verzekeringsmaatschappij maar er is ook een vrijwilligersverzekering via de gemeente:

Vrijwilligersverzekering  Vrijwilligersverzekering