Nieuws - Sociale Hygiëne

20 oktober 2020

 

Op woensdagavond 18 en 25 november van 19:00 tot 22:00 uur organiseert Welzijn Rivierstroom de cursus Sociale Hygiëne in het Nannenberghuis in Dodewaard. Deze cursus bereidt je voor op het examen, dat je daarna zelf af kunt leggen bij één van de erkende examenbureaus.

Afhankelijk van de coronamaatregelen organiseren we de cursus on/offline.

 

Waarom Sociale Hygiëne?

Minimaal 2 vrijwilligers moeten bij een stichting of vereniging die alcohol schenkt in het bezit zijn van een certificaat. Bedenk echter dat  twee vrijwilligers per organisatie wel krap is. Als iemand de vereniging verlaat, zit je direct met een probleem. 

 

Clubs uit Neder-Betuwe die vrijwilligers de mogelijkheid willen bieden dit certificaat te halen, kunnen zich melden bij Welzijn Rivierstroom. De cursus is gratis, het lesboek en de examenkosten zijn voor rekening van de vrijwilliger of de organisatie. 

 

Neem voor meer informatie contact op met Welzijn Rivierstroom op 0344 602337 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 

 

Nieuws - Sportkantines

9 oktober 2020

 

We hebben allen kennis genomen van de huidige aangescherpte maatregelen. Hierbij hoort ook bij dat de kantines gesloten blijven.

 

Dit betekent ook dat hier niet gezeten mag worden en ook geen koffie en/of thee gezet mag worden. De enige uitzondering hierop is dat wanneer er geen andere mogelijkheid is om naar sanitaire voorzieningen te gaan dan via de kantine, deze als doorgang gebruikt mag worden.

 

Als opsomming:

 • Sportkantines en bijbehorende terrassen (eet- en drinkgelegenheden en bijbehorende terrassen bij of in sport- en fitnessgelegenheden) moeten dicht blijven.
 • Sanitaire voorzieningen hoeven in het kader van de noodverordening niet gesloten te worden. Als deze alleen te bereiken zijn via de kantine, mag de kantine hiervoor wel worden gebruikt. Verder blijft de kantine dicht en wordt deze niet gebruikt, ook niet als zitgelegenheid. Bij gebruik van de sanitaire voorzieningen geldt vanaf 18 jaar dat er altijd 1,5 meter afstand wordt gehouden tot elkaar. Sowieso geldt voor spelers vanaf 18 jaar dat er voor en na het sporten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar wordt genomen, ook tot de jeugd van 13 t/m 17 jaar. 
 • Eventueel kan er van de bestuurskamer, gang of buitenruimte gebruik worden gemaakt voor het zetten van koffie of koken van water voor de scheidsrechter of het maken van drinken voor de spelers in de rust. Hierbij moet dit alleen voor dit doeleinde dienen, dus bijvoorbeeld niet de uitstraling van een terras krijgen. Er mogen geen samenkomsten gefaciliteerd worden in de kantine. Na de wedstrijd mogen ook geen gezelschappen gefaciliteerd worden.

 

 

Nieuws - Tegemoetkoming Amateur Sport Organisaties (TASO) regeling

5 oktober 2020

 

Om de verspreiding van het coronavirus (COVID-19) te beperken, heeft het kabinet in het voorjaar van 2020 diverse maatregelen ingevoerd. Deze hebben in veel sectoren impact gehad, waaronder de amateursport.

Deze regeling is bedoeld voor amateursportorganisaties die, ten opzichte van 2019, ten minste 20% van hun omzet zijn verloren als gevolg van de maatregelen tegen COVID-19.

 

U kunt de tegemoetkoming aanvragen tot en met zondag 11 oktober.

 

Bekijk hier de video van de Rijksoverheid over de TASO-regeling.

 

 

Nieuws - Vragen over de huidige corona-maatregelen

2 oktober 2020

 

De huidige extra basismaatregelen zijn;

 

 • Geen publiek
 • Sportkantines en bijbehorende terrassen dicht

 

Maar uiteraard heeft u en ook wij nog wat vragen.
De meeste antwoorden staan op de website van het NOCNSF. Klik hier voor de FAQ.

Ook de Overheid heeft op haar website veel informatie. Klik hier.

 

 • Verder mogen ouders hun jonge kinderen brengen zolang zij niet als publiek blijven.
 • Ook blijven de sanitaire voorzieningen gewoon beschikbaar, ook als de toegang alleen via de kantine mogelijk is.
 • Samenkomsten in de kantine zijn verboden.
 • Na de training/wedstrijd gaat iedereen weg van de sportaccommodatie.

 

Heeft u nog meer vragen?

Stuur ze dan op dan kunnen we deze informatie met z’n allen delen.

 

#WeDoenHetSamen

 

 

Nieuws - Geen publiek en sluiting sportkantines

30 september 2020

 

Beste sportbestuurders, contactpersonen van sportverenigingen,

 

In navolging op mijn e-mail van gisteren laat ik bij deze weten dat dat de geactualiseerde Noodverordening COVID-19 veiligheidsregio Gelderland-Zuid (https://www.crisisglz.nl/media/2944/20200929-noodverordening-29-september-2020-vrgz-gewijzigde-versie-bruiloft.pdf) is vastgesteld en in werking getreden.

 

Hierin zijn de volgende afgekondigde maatregelen vastgelegd (Artikel 2.3a en 2.3b):

 

 • Geen publiek/toeschouwers bij sportactiviteiten. Dat geldt zowel voor de professionele als amateursport en zowel bij trainingen als wedstrijden.
 • De sportkantines (eet- en drinkgelegenheden op of bij een sportaccommodatie) blijven gesloten. Dit geldt ook voor de daarbij behorende terrassen.

Nieuws - Notulen Deelnemersvergadering

29 september 2020

 

Allereerst bedankt voor jullie aanwezigheid!

En bedankt VV Kesteren ons te hebben ontvangen.

 

De Gelderse Sportfederatie zal binnenkort een aanbod doen van de services.

De onderwerpen die wij gekozen hebben met z’n allen zullen worden vertaald naar services waarop dan ingeschreven kan gaan worden. Deze zullen dan vanuit de Sportkoepel verspreid worden.

 

Ook mooi om te zien dat de verenigingen de Verenigingsondersteuners Roy en Gerjan steeds beter weten te vinden. Zij zullen in het vervolg ook telkens aanwezig zijn bij vergaderingen om vragen te kunnen beantwoorden en/of gelijk acties uit te zetten.

 

En de Sportkoepel zal in de kerngroep van Neder-Betuwe Bloeit er zorg voor dragen dat de mooie initiatieven in het Sportakkoord tot uitvoering komen. Tevens is de Sportkoepel ‘trekker’ van het domein ‘Sterke Sportverenigingen’ met de onderwerpen; ‘Besturen met een visie’ en ‘Versterken vrijwilligersmanagement’.

 

Nieuws - Vergadering Sport- en Beweegkoepel

26 september 2020

 

Aanstaande maandag 28 september hebben we weer met z’n allen een vergadering.

 

De gastvereniging is VV Kesteren waar we met de huidige coronamaatregelen goed ontvangen kunnen worden. En de aanvang van de vergadering is 19:30 uur.

 

 

Naast dat wij samen van gedachten wisselen over actuele zaken hebben wij ook twee gastsprekers.

Jordi Maassen – De Gelderse Sportfederatie

Gerjan en/of Roy – verenigingsondersteuners.

 

 

Wij hopen u allen in goede gezondheid te mogen ontvangen.

 

 

Nieuws - Corona besmettingen nemen toe

18 september 2020

 

Op dit ogenblik wordt er helaas weer een toename gezien in het aantal corona besmettingen in Nederland.

We zullen met z’n allen en zeker ook als sportverenigingen extra waakzaam moeten zijn op naleving van de maatregelen om restricties te voorkomen.

 

Vanuit de gemeente is gevraagd een brief te verspreiden welke een woord van dank en steun betuigd maar zeker ook wijst op de huidige risico’s en maatregelen.

 

Laten we met z’n allen zorgen dat de huidige maatregelen zo goed mogelijk nageleefd worden zodat we ‘gewoon’ kunnen blijven sporten!

 

 

Nieuws - Nationale Sportweek

10 september 2020

 

Ook dit jaar is er weer de Nationale Sportweek. In de periode van vrijdag 18 t/m zondag 27 september zetten we met elkaar de sport in de spotlights met als doel meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen.

 

De Gelderse Sport Federatie organiseert (vanuit het lokaal sportakkoord) diverse gratis webinars voor het bestuurlijk en technisch kader. Klik hier voor de uitnodiging met meer informatie.

Naast de diverse thema’s binnen de Nationale Sportweek zet de Gelderse Sport Federatie zich dit jaar ook in op de ondersteuning en versterking van sportorganisaties.

 

 

Nieuws - Samen sterk tegen corona

21 augustus 2020

 

De coronacrisis raakt ons allen. We beseffen de grote impact en er komt veel op uw bestuur, de leden en uw vereniging af.

 

We hebben samen al veel bereikt met alle maatregelen om het coronavirus in te dammen. Maar we zien ook dat we allen steeds minder consequent omgaan met de maateregelen, waardoor een tweede golf besmettingen mogelijk op de loer ligt.

 

 

Op verzoek vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid delen wij bijgevoegde brief van de voorzitter van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, H.M.F. Bruls, ook namens de burgemeester van Neder-Betuwe, Jan Kottelenberg.
Klik hier voor de brief.

 

Nieuws - Beheervergoeding voor sportkantines

9 augustus 2020

 

Het college van B&W hebben op 16 juli besloten om toch de beheervergoeding voor de sportkantines niet terug te vorderen.

 

Het college heeft begin van de coronacrisis besloten dat er geen huur in rekening zou worden gebracht voor de tijd dat de sportaccommodatie gesloten was vanwege de Coronamaatregelen. Daar tegenover stond dat er ook geen beheervergoeding zou worden uitgekeerd voor de sportkantines voor de genoemde periode. 

 

Het terugvorderen van de beheervergoeding is nader onderzocht door de gemeente Neder-Betuwe waarna het college van B&W op 16 juli 2020 heeft besloten om daar alsnog van af te zien.

 

De verenigingen die dit betreft zijn al door de Gemeente per brief op de hoogte gebracht.

 

 

Nieuws - Hoe het werven van bestuursleden wél slaagt

14 juli 2020

 

Lastig hè, bestuursleden vinden!

 

In een lange-termijn programma gaat Welzijn Rivierenstroom in Buren en Neder-Betuwe werken aan toekomstbestendige besturen. Maatwerk en concreet. De startbijeenkomst is op woensdag 30 september om 19.00 uur.

 

De bijeenkomst van 30 september is een echte ‘start’-bijeenkomst. Je volgt niet gewoon een workshop waarna je met meer inzicht (inclusief dingen die je eigenlijk al wist), geïnspireerd naar huis gaat. Geïnspireerd raak je als bestuurder en deelnemers op die avond zeker, maar in de weken en maanden daarna ga je concreet aan de slag.

Nieuws - Geen huur tijdens verplichte sluiting

6 juli 2020

 

En komen vragen binnen van verenigingen over de kosten van huur voor sportvelden en sportaccommodaties.

Dit komt deels omdat wij als Sport- en Beweegkoepel hier nog niet duidelijk over gecommuniceerd hebben maar ook omdat de website van de Gemeente hierin niet geheel duidelijk is. (Dit wordt aangepast)

 

Het college heeft begin van de coronacrisis besloten dat er geen huur in rekening zou worden gebracht ('opgeschort') voor de tijd dat de sportaccommodatie gesloten was vanwege de Coronamaatregelen. Naar de sportverenigingen is dit ook zo gecommuniceerd, dus dat dit zou gelden zo lang de faciliteiten niet gebruikt konden worden door de maatregelen. 

 

De opgeschorte huur tijdens de verplichte sluiting hoeft niet alsnog te worden betaald, maar wordt kwijtgescholden door de Gemeente!

Daar tegenover staat wel dat er ook geen beheervergoeding wordt uitgekeerd voor de sportkantines voor de genoemde periode. 

 

 

Nieuws - Binnensport accommodaties weer open

1 juli 2020

 

We mogen per 1 juli, vandaag dus, weer binnensporten.

Het wachten was op de Noodverordening welke gisteravond pas vrij is gegeven, vandaar de late berichtgeving. 

 

Spelregels voor het sporten in het kort:

 • Per 1 juli is zowel binnen- als buitensport weer toegestaan. Binnensport accommodaties, waaronder sportscholen mogen hun deuren weer openen. Er mag weer binnen worden gesport door alle doelgroepen in alle takken van sport.
 • Voor alle leeftijdsgroepen geldt dat zij normaal spelcontact mogen hebben. Tijdens trainingen en wedstrijden hoeft bij contactsporten geen 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar te houden, waaronder in de kleedkamers en in de kantines die ook per 1 juli weer open mogen.
 • Kleedruimtes en toilet- en douchevoorzieningen van sportaccommodaties zijn weer open.
 • Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en spreekkoren, is niet toegestaan.
 • Bijhouden wie wanneer sport, t.b.v. GGD.

Nieuws - 3 Gratis online webinars

10 juni 2020

 

De Gelderse Sport Federatie organiseert, samen met de Rabobank en NOC*NSF/Academie voor Sportkader, verschillende Webinars. 
Het is mogelijk voor de verenigingen in onze gemeente om gratis deel te nemen aan deze Webinars.

 

Tijdens deze Webinars worden de verenigingen concreet op weg geholpen aan de hand van één van de drie gekozen thema’s.

 

De thema’s zijn:

 

De Webinars bevatten veel praktijkgerichte handvatten en voldoende ruimte voor vragen, zodat je na deelname meteen aan de slag kunt voor jouw vereniging. Voor meer informatie over de opzet en inhoud, zie bijlage. 

 

Nieuws - Walking football webinar

9 juni 2020

 

Webinar van Jochem Uytdehaage

 

Hierbij treffen jullie aan een persoonlijke videoboodschap van Olympisch kampioen Jochem Uytdehaage: https://youtu.be/1XxwVm4SwEo 

In de videoboodschap nodigt Jochem jou en de andere walking footballers uit om deel te nemen aan het webinar over vitaliteit.
Tijdens het webinar biedt Jochem jou praktische handvatten hoe je jouw slaap, voeding, beweging en ontspanning op een positieve manier kunt beïnvloeden. 

Het webinar vindt plaats op dinsdag 23 juni om 11.00 uur en deelname is gratis.
Aanmelden kan via https://durevole.webinargeek.com/gezonde-werkvloeren-rivierenland

 

 

Nieuws - Horeca bij sportaccommodaties

4 juni 2020

 

Ondanks de versoepeling van de maatregelen per 1 juni, waarbij de terrassen weer open mogen valt helaas de horeca bij sportaccommodaties daar niet onder.

 

De horeca bij sportaccommodaties, waaronder ook de terrassen, mogen nog niet open op basis van de nieuwe noodverordening.

 • Horeca bij sportaccommodaties:  horeca bij binnensport moet (nog) gesloten blijven, evenals para commerciële horeca bij buitensportaccommodaties (art. 2.3 lid 1a/b).
  De toelichting hierop geeft aan: eet- en drinkgelegenheden die onderdeel zijn van inrichtingen die nog zijn gesloten, blijven gesloten.


De verwachting is dat hier per 1 juli verandering in komt als er ook versoepelingen komen voor de binnensport.