Nieuws - Gevolgen en uitdagingen door het Coronavirus

23 maart 2020

 

Corona maatregelen

 

In heel Nederland zijn extra maatregelen genomen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen die eerst in Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor heel Nederland.

Vanaf 15 maart is het in ieder geval t/m 6 april tevens verboden om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden open te houden. 

Het kabinet heeft Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te beperken. 

 

Gevolgen voor sport- en beweegverenigingen

Als gevolg van deze maatregelen kunnen wij geen gezamenlijke sportactiviteiten meer kunnen organiseren voor onze leden. Zijn onze sportzalen en sportvelden ongebruikt en is ook de kantine voorlopig leeg.

 

Alternatieven en oplossingen voor onze leden

Aangezien we geen activiteiten op de vereniging meer kunnen aanbieden zijn veel verenigingen al op zoek naar alternatieven. Want niet sporten is GEEN optie.

Bij sommige sporten is het mogelijk om d.m.v. een voorbeeldfilmpje, gemaakt door de trainer, een oefening te doen. Ook zijn sommige verenigingen bezig om met behulp van groeps-video-bellen een interactieve les te geven. En ook worden er YouTube filmpjes gedeeld om te oefenen.
Ook zijn er vele appjes ter beschikking om individueel te sporten en waar oefeningen gegeven worden, zoals bijvoorbeeld de Mywellness app.

Graag horen we wat jullie aanbieden zodat wij er allen van kunnen leren!

 

Financiële consequenties voor de vereniging

De grote vraag bij een hoop verenigingen is wat te doen met de huidige contributie (inkomsten) en met zaken zoals zaalhuur, rentes en belastingen (uitgaven) en eventuele compensatie vanuit de overheid/gemeente.

Hoe iedere vereniging hier met de contributie omgaat is zeer divers.
Er wordt bij sommige verenigingen wel gedacht aan het verminderen of opschorten van de contributie bij langdurige stagnatie van alle sportactiviteiten. Het aanbieden van een alternatief kan hierin uiteraard verandering brengen.

Gemeenten hebben zelf al de rondvraag gedaan of de zaalhuur opgeschort moet worden. Tevens zijn banken ook coulant, echter lijkt dit meer een uitstel van betaling.
In hoeverre er verdere compensatie vanuit de gemeente/overheid komt t.o.v. belastingen en subsidies is nog onduidelijk. Wel zijn er een aantal nieuwe tijdelijke regelingen zoals Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) ter vervanging van de werktijdverkorting.

Voor meer financiële regelingen vanuit de overheid klik dan hier.

 

Wij zijn als Sport- en Beweegkoepel ook continue in gesprek met de gemeente om duidelijk te krijgen over veranderingen en opties.

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!