Nieuws - Coronavirus overleg met Wethouder van Dijkhuizen (sport)

29 maart 2020

 

Huidige corona maatregelen

 

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt

Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien waar een vergunning voor verplicht is, mogen worden georganiseerd. 

Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt nog steeds in ieder geval tot en met 6 april.

 

Overleg met de Wethouder van Dijhuizen (sport)

 

Door de huidige situatie zitten wij als sportverenigingen in onzekerheid. Hierover is in onze vorige mailing al bij stil gestaan en zijn er naar aanleiding hiervan nog meer vragen binnen gekomen.

Gesproken is vooral over de financiële gevolgen voor ons als sportverenigingen.

 

Financiele vraagstukken

 

Noodloket:

Eén van de maatregelen van het kabinet om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis is het Noodloket. Ondernemers kunnen via dit loket een eenmalige tegemoetkoming ontvangen. Deze regeling zet in op het niet meer kunnen betalen van vaste lasten vanwege maatregelen die genomen zijn vanwege het Coronavirus. Op 26 maart 2020 is bekend gemaakt dat ook sportverenigingen en -stichtingen en bijvoorbeeld fitnessclubs via het noodloket van Economische Zaken een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000,- euro kunnen ontvangen. Hieraan zijn wel voorwaarden verbonden. Kijk voor deze en nog meer regelingen hier.

 

 

Contributie:

Als Sport- en Beweegkoepel nemen we het standpunt over van het NOCNSF dat we de kosten als sportvereniging die we maken, zoveel mogelijk met z’n allen dragen. Om die reden adviseren we je om in overleg te gaan met jouw eigen leden en vooralsnog de contributie gewoon te innen. De hoogte is ook door de leden zelf vastgesteld in de ALV. De kosten lopen bovendien door, of zijn zelfs hoger. Als deze crisis ook nog na april aanhoudt, dan kun je op dat moment bekijken en met je leden bespreken of dat dan nog steeds de juiste keuze is.

 

 

Bondscontributie:

Op dit ogenblik zijn ook de bonden nog steeds de contributie aan het innen en adviseren de meesten dit ook aan hun achterban. Echter zijn wij als Sport- en Beweegkoepel wel in contact met het NOCNSF om te kijken of deze kosten verlaagd kunnen worden.

 

 

Lonen en vergoedingen voor leiding/trainers:

Werkgeversorganisatie Netwerk in de sport geeft op hun website aan dat als het gaat om trainers in loondienst de club als werkgever in beginsel gehouden is het loon door te betalen. Meer daar over is te vinden op de website van Netwerk in de sport

 

Ben je als club aangesloten bij Netwerk in de sport, lees dan ook hun bericht over aanvragen van deeltijd-WW. Ben je dat niet, kijk dan op de website van het UWV.

 

Arbeidstijdverkorting kan niet worden aangevraagd voor werknemers met een 0-uren contract of voor oproepkrachten. Een vrijwilligersvergoeding kan alleen aan trainers worden toegekend als er daadwerkelijk werkzaamheden op vrijwillige basis zijn verricht. Het is een gunst en geen recht.

 

 

Huur voor accommodatie:

Binnensport accommodaties zijn actief door de gemeente benaderd of er nog gebruikt wordt gemaakt van de accommodatie terwijl de buitensporten, zoals voetbal, per jaar betalen. Wij hebben aan de wethouder kenbaar gemaakt dat hierin een ongelijkheid zit en dat ook de buitensporten gecompenseerd moeten worden. De wethouder  komt hierop terug…

 

 

OZB:

De aanslag voor OZB is reeds door de gemeente verstuurd. Dit punt heeft niet alleen te maken met de Coronacrisis. Een aantal gemeenten brengen de OZB niet meer in rekening bij sportverenigingen. Gemeente Neder Betuwe volgt hierin het landelijk beleid, dat vertaald wordt naar regionaal en lokaal beleid.

 

 

Activiteiten inkomstenderving:

Het kan zo zijn dat sportverenigingen nog meer inkomstenderving ondervinden door het wegvallen van activiteiten wat geld oplevert, zoals Waaljutten en papier ophalen. Alhoewel het ophalen van papier onder wat restricties (1,5 meter afstand) nog steeds doorgaat zal het Waaljutten worden verdaagd.

 

 

Voor meer vragen kunt u altijd bij ons terecht.