Nieuws - Noodverordening Neder-Betuwe Covid-19

29 april 2020

 

Noodverordening Gemeente

 

Het is toegestaan voor jeugdigen tot en met 18 jaar om op onderstaande wijze te sporten:

 • Jeugdigen tot en met 18 jaar mogen sporten (onder begeleiding) alléén op buitensportaccommodatiesHet is verboden te sporten in de openbare ruimte;
 • Sporten voor jeugdigen tot en met 18 is alleen toegestaan onder begeleidingvan door de gemeente goedgekeurde leden van niet commerciële sportverenigingen en professionals van gemeenten zelf (buurtsportcoaches);
 • Begeleidersvan sportende jeugdigen tot en met 18 jaar dienen ten aller tijde herkenbaar te zijn door het dragen van hesjes of andersoortig herkenbare kleding;
 • Sportverenigingen mogen alleen uitvoering geven aan sportactiviteiten voor jeugdigen tot en met 18 jaar waarvan vooraf via een plan toestemming is gevraagd aan de gemeente; Het is dus van belang dat alle verenigingen die dit nog niet hebben gedaan alsnog een reactie op de uitvraag vanuit de gemeente geven.
 • De sportvereniging zorgt ervoor dat op de buitensportaccommodaties toiletten tijdens het sporten toegankelijk zijn. Voor het gebruik van deze toiletvoorziening stelt de sportvereniging regels op voor begeleiding en schoonmaak;
 • Het is alleen toegestaan voor begeleiders om aanwezig te zijn bij het sporten. Toeschouwers zijn verboden;
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen zonder 1,5m afstand sporten op de buitensportaccommodaties. Begeleiders moeten op 1,5 meter afstand van de kinderen blijven;
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen uitsluitend op 1,5 afstand van elkaar sporten op de buitensportaccommodatie. Begeleiders moeten op 1,5 meter afstand van de kinderen blijven;
 • Sportverenigingen zullen een haal- en brengreglementkenbaar moeten maken voor de sportende kinderen en hun verzorgers waarbij de RIVM-maatregelen in acht worden genomen;
 • Sportverenigingen dienen de sportactiviteiten ook toegankelijk te maken voor niet-ledenin de leeftijdscategorie tot en met 18 jaar.

 

Deze richtlijnen zijn opgesteld vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Het protocol vanuit het NOC*NSF is ondergeschikt aan deze richtlijnen. (Deze zijn als bijlage bijgevoegd)

 

 

Algemene bepaling:

 

Deze beperkte heropening van de sport is voorlopig tot 20 mei van dit jaar.

De horecavoorzieningen van de sportverenigingen blijven net als de rest van de horeca in Nederland nog gesloten. Ook het algemene verbod op samenkomsten blijft voorlopig gehandhaafd. Het verbod op het organiseren van vergunning plichtige evenementen wordt verlengd tot 1 september 2020.

 

 

Hoe nu verder?

 

De noodverordening vanuit de gemeente een stuk strikter dan de door de regering afgegeven regels. Dit was ook deels te verwachten aangezien dit de minimale eisen waren en de regie bij de gemeenten is neergelegd. Om eerlijk te zijn vinden we dit jammer.

 

Als hebben wij als Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe nog de nodige vragen, zoals kunnen schoolpleinen gebruikt worden voor de ‘binnensportverenigingen’, waarom mogen alleen de niet-commerciële sportverenigingen opstarten etc…

Op deze en andere vragen hebben wij constant contact met de gemeente en hierop wachten wij nog op antwoord.

 

 • Voorlopig mogen wij nog geen gebruik maken van de schoolpleinen totdat dit gehonoreerd wordt door de gemeente.
 • Het in te dienen plan om weer te kunnen beginnen zullen wij met jullie allen delen zodra wij deze volledig hebben.
 • Voor wat betreft het toegankelijk maken voor niet-leden zijn wij bezig met de Buurtsportcoaches om dit invulling te geven.
  De opzet zal zijn dat de kinderen die gebruik maken van Buurtsport hiermee een ‘Bon’ uit het Bonnenboekje verdienen en deze kunnen inleveren bij de sportverenigingen voor een gratis les. Hoe de invulling exact wordt dient nog bekeken te worden. (Goede ideeën horen we graag!)