Nieuws - Corona besmettingen nemen toe

18 september 2020

 

Op dit ogenblik wordt er helaas weer een toename gezien in het aantal corona besmettingen in Nederland.

We zullen met z’n allen en zeker ook als sportverenigingen extra waakzaam moeten zijn op naleving van de maatregelen om restricties te voorkomen.

 

Vanuit de gemeente is gevraagd een brief te verspreiden welke een woord van dank en steun betuigd maar zeker ook wijst op de huidige risico’s en maatregelen.

 

Laten we met z’n allen zorgen dat de huidige maatregelen zo goed mogelijk nageleefd worden zodat we ‘gewoon’ kunnen blijven sporten!