Nieuws - Notulen Deelnemersvergadering

29 september 2020

 

Allereerst bedankt voor jullie aanwezigheid!

En bedankt VV Kesteren ons te hebben ontvangen.

 

De Gelderse Sportfederatie zal binnenkort een aanbod doen van de services.

De onderwerpen die wij gekozen hebben met z’n allen zullen worden vertaald naar services waarop dan ingeschreven kan gaan worden. Deze zullen dan vanuit de Sportkoepel verspreid worden.

 

Ook mooi om te zien dat de verenigingen de Verenigingsondersteuners Roy en Gerjan steeds beter weten te vinden. Zij zullen in het vervolg ook telkens aanwezig zijn bij vergaderingen om vragen te kunnen beantwoorden en/of gelijk acties uit te zetten.

 

En de Sportkoepel zal in de kerngroep van Neder-Betuwe Bloeit! er zorg voor dragen dat de mooie initiatieven in het Sportakkoord tot uitvoering komen. Tevens is de Sportkoepel ‘trekker’ van het domein ‘Sterke Sportverenigingen’ met de onderwerpen; ‘Besturen met een visie’ en ‘Versterken vrijwilligersmanagement’.

 

Verder is uiteraard de huidige Corona maatregelen nog ter sprake gekomen. Helaas door de sterke stijging van het aantal besmettingen en ziekenhuisopnames zijn er extra maatregelen genomen. Deze maatregelen zullen nog langs de Veiligheidsregio’s en de Gemeente moeten maar komen voorlopig uit te zien;

  • Geen toeschouwers
  • Sportkantines gesloten

 

Bijlages: