GSF gratis service

8 december 2020

 

Bij onze laatste vergadering hadden wij Jordi Maassen van de Gelderse Sport Federatie (GSF) als gastspreker.

De GSF heeft een budget beschikbaar gesteld voor twee jaar welke te besteden zijn aan cursussen, seminars en begeleiding. Dit budget is beschikbaar gesteld als beloning voor onze inspanning als verenigingen in de Neder-Betuwe bij het bereiken van het Sportakkoord, genaamd Neder-Betuwe Bloeit!

 

Jordi heeft een presentatie gegeven van de verschillende mogelijkheden waaruit gekozen kan worden.

Tijdens deze vergadering hebben wij als verenigingen aangegeven welke ‘services’ wij interessant vonden. En d.m.v. een enquête onder alle verenigingen is bepaald waar de meeste behoefte ligt om aan te vragen voor het jaar 2020.

 

De volgende 3 services zijn nu in aanvraag en zullen verdeeld over het komende jaar gegeven worden.

 

  1. Meer vrijwilligers in kortere tijd – Online inspiratiesessie, vervolgens volledige traject https://www.meerinkorteretijd.nl/meer-vrijwilligers-in-kortere-tijd.html
  2. Meer leden in kortere tijd – Online inspiratiesessie, vervolgens wellicht volledige traject https://www.meerinkorteretijd.nl/meer-leden-in-kortere-tijd.html
  3. Besturen met impact – 4 bijeenkomsten https://www.knvb.nl/assist/assist-bestuurders/goed-besturen/opleidingen

 

Wanneer de goedkeuring binnen is zullen wij de inschrijving voor deze services open stellen.

 

Met deze services is het budget voor 2020 op. En voor het budget van 2021 zullen wij zoveel mogelijk te overige door de verenigingen gekozen services aanvragen.