Nieuws - Aandacht voor het Kindpakket

14 mei 2020

 

Aandacht voor het Kindpakket

“Ieder kind moet mee kunnen doen, ook als er thuis onverhoopt (tijdelijk) weinig geld is!

De gemeente Neder-Betuwe is aangesloten bij Jeugdfonds Sport & Cultuur. Binnen dit fonds is maximaal € 225,- per kind per jaar beschikbaar voor vergoeding van lidmaatschap/contributie van bijvoorbeeld een sportvereniging. 

Heeft u moeite om contributie/lidmaatschapsgelden van uw kind(eren) te betalen? Neem contact op met Joris Maier via; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of 06-48072563. Joris bekijkt graag samen met u de mogelijkheden!

 


Nieuws - Webinar, enquête en notulenSport- en Beweegkoepel

14 mei 2020

 

Webinar

 

Vanuit de Gelderse Sportfederatie organiseert, samen met de Rabobank en NOC*NSF/Academie voor Sportkader, verschillende Webinars.
Het is mogelijk voor de verenigingen in onze gemeente om deel te nemen aan deze Webinars, die georganiseerd kunnen worden in de periode tot 1 juli a.s. en in principe op avonden (tussen 19.00 en 22.00 uur).

 


 

Nieuws - Nieuwe Noodverordening

11 mei 2020

 

Nieuwe Noodverordening

 

Afgelopen zaterdagavond is de nieuwe noodverordening vanuit de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid vastgesteld. Hieruit volgen de volgende richtlijnen m.b.t. sport vanuit de Gemeente Neder-Betuwe:

 • Voor het georganiseerde sportaanbod (dus vanuit sportverenigingen of commerciële aanbieders) dat op officiële buitensportaccommodaties plaatsvindt geldt geen maximum op het aantal personen dat mag deelnemen, zo lang er maar 1,5 meter afstand onderling wordt gehouden.
 • Binnensportaccommodaties en kantines moeten dicht blijven, evenals gezamenlijke douch- en wasruimtes. Er moet wel een toiletvoorziening zijn geregeld.
 • Toeschouwers zijn niet toegestaan. Denk aan hygiënevoorschriften. 
 • Voor georganiseerd sportaanbod buiten de officiële buitensportaccommodaties, dus bijvoorbeeld op een parkeerplaats bij de accommodatie of in de openbare ruimte, geldt vooralsnog het maximum van 30 deelnemers inclusief trainer(s). Mogelijk dat dit maximum aantal deelnemers nog naar boven bijgesteld wordt. Hierover volgt dan bericht.   
 • Er is geen toestemming nodig vanuit de gemeente voor de volwassenactiviteiten, maar om het aanbod in beeld te hebben verzoeken wij jullie wel om het aan ons door te geven als je de activiteiten voor volwassenen weer wilt opstarten.
 • Voor aanbod voor de jeugd t/m 18 jaar geldt nog altijd dat toestemming vanuit de gemeente wél nodig is.

 

 


Nieuws - We kunnen starten zonder Noodverordening

8 mei 2020

 

We kunnen starten zonder Noodverordening

 

We willen met z’n allen uiteraard zo spoedig mogelijk weer beginnen met sporten.

Zoals gisteren gecommuniceerd wordt aan de hand van de maatregelen van de Overheid een Noodverordening samengesteld door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. En daarna zullen de individuele gemeenten de voorwaarden verder bepalen.

 

Er is nu al op voorhand bepaald dat er al gestart mag worden als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Dus voordat de Gemeente de uiteindelijke voorwaarden heeft samengesteld.

 


Nieuws - We kunnen weer samen sporten

7 mei 2020

 

We kunnen weer samen sporten!

 

We hebben gisteren met z’n allen de nieuwe maatregelen van de Overheid kunnen volgen. 

 

Ook deze keer worden de maatregelen weer iets versoepeld. 

 

Concreet houdt dit in dat iedereen, jong en oud, mag buitensporten

Maar boven de 13 jaar wel enkel met 1,5 meter afstand

En ook geldt dat alleen trainingen zijn toegestaan. Wedstrijden, competities en toernooien blijven verboden.

Ook blijven de kleedkamers gesloten.

 


Nieuws - Steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19

2 mei 2020

 

Steunpakket Sportverenigingen gevolgen COVID-19

Gisteren, op 1 mei, heeft de minister van Medische Zorg en Sport, Martin van Rijn, namens het Kabinet bekend gemaakt dat er een breed steunpakket komt om gemeenten te compenseren voor de kwijtschelding van huurkosten voor sportverenigingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling over de periode 1 maart tot 1 juni.

 


Nieuws - Bonnenboekje

2 mei 2020

 

Bonnenboekje

 

Vanuit de overheid is één van de huidige voorwaarden dat ook niet-leden mogen sporten bij de sportverenigingen.

 

Wij kennen binnen onze gemeente al de gratis Buurtsport voor kinderen. En als sportverenigingen willen we uiteraard dat er zoveel mogelijk kinderen/mensen gaan sporten. Maar het is natuurlijk wel oneerlijk om in deze tijd waarin we net weer kunnen beginnen de niet-leden gratis te laten sporten en de huidige leden contributie te laten betalen.

 

Samen met de Buurtsportcoaches zijn we op het idee gekomen van een ‘Bonnenboekje’.

 


Nieuws - Plan van aanpak Aanmeldformulier

1 mei 2020

 

Plan van aanpak Aanmeldformulier

 

Om van de gemeente de noodzakelijke toestemming te krijgen om weer te mogen beginnen dienen er de nodige gegevens en maatregelen nageleefd te worden, zoals al in de e-mail van gisteren vermeld is.

Om dit proces te versnellen en vergemakkelijken heeft de gemeente een aanmeldformulier samengesteld. Hierin kunnen alle gegevens ingevuld worden en verstuurd worden naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

De beoordeling duurt minimaal 1 werkdag. En alleen na toestemming mogen sportverenigingen aan de slag met hun activiteiten.

 

 

Het aanmeldformulier vindt u hier.

 

 


Nieuws - Verruiming van de Noodverordening Covid-19

30 april 2020

 

Verruiming van de Noodverordening

 

Na veelvuldig overleg tussen de Sport- en Beweegkoepel en de gemeente voor- en ook zeker na het verschijnen van de noodverordening hebben wij de gemeente kunnen overtuigen om de noodverordening te verruimen t.a.v. de Sportprofessionals en ook de Binnensportverenigingen.

 


Nieuws - Noodverordening Neder-Betuwe Covid-19

29 april 2020

 

Noodverordening Gemeente

 

Het is toegestaan voor jeugdigen tot en met 18 jaar om op onderstaande wijze te sporten:

 • Jeugdigen tot en met 18 jaar mogen sporten (onder begeleiding) alléén op buitensportaccommodatiesHet is verboden te sporten in de openbare ruimte;
 • Sporten voor jeugdigen tot en met 18 is alleen toegestaan onder begeleidingvan door de gemeente goedgekeurde leden van niet commerciële sportverenigingen en professionals van gemeenten zelf (buurtsportcoaches);
 • Begeleidersvan sportende jeugdigen tot en met 18 jaar dienen ten aller tijde herkenbaar te zijn door het dragen van hesjes of andersoortig herkenbare kleding;
 • Sportverenigingen mogen alleen uitvoering geven aan sportactiviteiten voor jeugdigen tot en met 18 jaar waarvan vooraf via een plan toestemming is gevraagd aan de gemeente; Het is dus van belang dat alle verenigingen die dit nog niet hebben gedaan alsnog een reactie op de uitvraag vanuit de gemeente geven.
 • De sportvereniging zorgt ervoor dat op de buitensportaccommodaties toiletten tijdens het sporten toegankelijk zijn. Voor het gebruik van deze toiletvoorziening stelt de sportvereniging regels op voor begeleiding en schoonmaak;
 • Het is alleen toegestaan voor begeleiders om aanwezig te zijn bij het sporten. Toeschouwers zijn verboden;
 • Kinderen tot en met 12 jaar mogen zonder 1,5m afstand sporten op de buitensportaccommodaties. Begeleiders moeten op 1,5 meter afstand van de kinderen blijven;
 • Kinderen vanaf 13 jaar mogen uitsluitend op 1,5 afstand van elkaar sporten op de buitensportaccommodatie. Begeleiders moeten op 1,5 meter afstand van de kinderen blijven;
 • Sportverenigingen zullen een haal- en brengreglementkenbaar moeten maken voor de sportende kinderen en hun verzorgers waarbij de RIVM-maatregelen in acht worden genomen;
 • Sportverenigingen dienen de sportactiviteiten ook toegankelijk te maken voor niet-ledenin de leeftijdscategorie tot en met 18 jaar.

 


Nieuws - Beperkte heropening sport

25 april 2020

 

Beperkte heropening van de sport

 

De Nederlandse regering heeft op 21 april de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus verlengd en voor een deel versoepeld. 

Voor de sport betekent dit dat alle sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden zeker tot en met 28 april gesloten zullen blijven. 

Vanaf 29 april mag de jeugd tot en met 18 jaar weer samen, onder begeleiding, trainen in de buitenlucht. Daarbij moeten de hygiëne maatregelen van het RIVM worden gevolgd. 

Hoe de verdere uitwerking er gaat uitzien ligt aan de Gemeente Neder-Betuwe. Wij als Sport- en Beweegkoepel zijn druk in overleg over de verschillende mogelijkheden, zoals tijdelijk buitensporten, hoe om te gaan met ouders/verzorgers etc etc.
Helaas heeft de gemeente nog geen uitsluitsel gegeven maar wij verwachten deze aanstaande dinsdag.

 


Nieuws - Coronavirus overleg met Wethouder van Dijkhuizen (sport)

29 maart 2020

 

Huidige corona maatregelen

 

De Nederlandse regering heeft op 23 maart de maatregelen ter bestrijding van de verspreiding van het coronavirus aangescherpt

Voor de sport betekent dit dat er tot 1 juni geen congressen, (bij)scholingen, festivals, evenementen en toernooien waar een vergunning voor verplicht is, mogen worden georganiseerd. 

Het verbod om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden, open te stellen, geldt nog steeds in ieder geval tot en met 6 april.

 


Nieuws - Gevolgen en uitdagingen door het Coronavirus

23 maart 2020

 

Corona maatregelen

 

In heel Nederland zijn extra maatregelen genomen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. De maatregelen die eerst in Noord-Brabant zijn genomen, gelden nu voor heel Nederland.

Vanaf 15 maart is het in ieder geval t/m 6 april tevens verboden om sport- en fitnessclubs (sportaccommodaties en sportinrichtingen), waaronder zwembaden, sporthallen en sportvelden open te houden. 

Het kabinet heeft Nederland ook opgeroepen sociale contacten in het algemeen sterk te beperken. 

 


Nieuws - Vacature administratieve- en secretariële ondersteuning Sportkoepel

28 februari 2020

 

De Sport-en Beweegkoepel Neder Betuwe is onlangs opgericht met als doel:

Het behartigen van de belangen en ondersteunen van de sportverenigingen in de Gemeente Neder-Betuwe, om het sportleven in de gemeente Neder-Betuwe in al zijn verschijningsvormen op een hoger plan brengen, en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 


Nieuws - WK Volleybal Dames in Neder-Betuwe

20 februari 2020

 

Neder-Betuwe gastgemeente tijdens WK Volleybal dames in 2022

 

Neder-Betuwe heeft zich aangemeld als host-gemeente voor een land dat deelneemt aan het Wereldkampioenschap Volleybal Dames in september 2022. Prachtkansen voor verenigingen en ondernemers en passend bij het gemeentelijk beleid om een gezonde leefstijl te promoten.

 


Nieuws - Verslag deelnemersvergadering

12 februari 2020

 

Vorige week woensdag 12 februari was de eerste officiële ledenvergadering van de Sport- en Beweegkoepel.

De opkomst was zeer goed met 13 bestuurders van 8 sportverenigingen. De presentaties over Subsidies en Social Media waren zeer verhelderend. Ook worden vrijdag de statuten bekrachtigd, welke tijdens de vergadering besproken en unaniem akkoord zijn gegeven. En tevens hebben wij als sportverenigingen samen verschillende punten besproken en ideeën geopperd voor de volgende ledenvergadering.

 


Nieuws - Vacature bestuurslid sportkoepel

8 januari 2020

 

Per direct zijn wij op zoek naar een bestuurslid van de Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe.

Op dit ogenblik bestaat het bestuur uit 4 bestuursleden. En wij zijn dan ook op zoek naar nog een bestuurslid om tot een oneven aantal bestuursleden te komen. Dit geniet de voorkeur t.b.v. stemmingen en staat ook zo beschreven in de statuten.

De vacature betreft 'Algemeen bestuurslid'.

 


Nieuws - De Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe van start

8 januari 2020

 

Een heel gelukkig en sportief nieuwjaar! En gefeliciteerd.

Want door jullie positieve STEM bij de enquête over de definitieve oprichting van de Sport- en Beweegkoepel kunnen wij het nieuwe jaar volledig aan het werk.

 

De uitkomst van de enquête was 14 vóór en 1 tegen. De rest had helaas geen stem uitgebracht. Maar daaruit kunnen we concluderen dat een ruime meerderheid voor is. En hiermee heeft u gezorgd dat we samen beter gehoord worden en samen meer gedaan krijgen.

 


Nieuws - Neder-Betuwe Bloeit 2

16 januari 2020

 

Vervolgbijeenkomst 16 januari; doet u ook (weer) mee?

Op 16 december heeft een brede groep vertegenwoordigers van (sport)verenigingen, scholen, zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties, zorg- en welzijnsprofessionals, ondernemers, vrijwilligers en inwoners een mooie start gemaakt op weg naar een lokaal akkoord Neder-Betuwe Bloeit!. Ze hebben ambities en ideeën benoemd voor het promoten en bevorderen van een gezonde leefstijl, een gezonde omgeving en gezond in beweging. Tijdens de vervolgbijeenkomst op 16 januari willen we met elkaar deze ambities en ideeën omzetten in concrete plannen. Uw inbreng is daarbij hard nodig. Doet u ook (weer) mee op 16 januari? 

 


Nieuws - Leven als een Prof

11 januari 2020

 

Tweede editie van “Leven als een Prof” voor een verbetering van de leefstijl in de Gemeente Neder Betuwe

 

OCHTEN/IJZENDOORN - De gemeente Neder-Betuwe blijft achter als het gaat om het behalen van de beweegnorm en scoort hoog  op het gebied van overgewicht. Ongezonde voeding en onvoldoende beweging zijn belangrijke factoren die daaraan ten grondslag liggen. Daar moet verandering in komen, aldus Voetbalvereniging Uchta en Sportvereniging Olympia. Daarom prolongeren beide verenigingen op zaterdag 11 januari 2020 gezamenlijk het vitaliteitsprogramma voor kinderen tussen 6 en 14 jaar: ‘Leven als een prof!’

 


Nieuws - Neder-Betuwe Bloeit

16 december 2019

 

Maandag 16 december heeft een brede groep vertegenwoordigers van (sport)verenigingen, scholen, zorgorganisaties en maatschappelijke organisaties, zorg- en welzijnsprofessionals, ondernemers, vrijwilligers en inwoners een mooie start gemaakt op weg naar een lokaal akkoord Neder-Betuwe Bloeit!. We hebben kennis gemaakt met elkaar en met wat er is, en mist, voor een gezonde omgeving, een gezonde leefstijl en gezond in beweging. En tot slot hebben we gebrainstormd hoe we Neder-Betuwe op de kaart kunnen zetten als gezond(st)e gemeente in de Betuwe.


Nieuws - Eenmalig extra budget projectsubsidie sport

8 november 2019

 

De raad heeft op 8 november besloten om in 2020 eenmalig een budget beschikbaar te stellen van €25.000 voor de projectsubsidie sportstimulering.

Voorwaarde is wel dat de initiatieven die vanaf 2020 ingediend worden, geen meerjaren subsidie krijgen maar een eenmalige bijdrage die wel gedurende het jaar 2020 en 2021 besteed kan worden.