Over de Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe

 

De Sport- en Beweegkoepel is een koepelstichting voor- en door sportverenigingen in de gemeente Neder-Betuwe.
Wij helpen de sportverenigingen met raad en daad . Denk bijvoorbeeld aan subsidieaanvragen, AVG, verzekeringen, ledenwerving, administratie, vrijwilligers etc.
Dit doen wij door kennisdeling tussen de sportverenigingen, experts en gemeente, door bijeenkomsten en 1 op 1 gesprekken.

 

De Sport- en Beweegkoepel is vertegenwoordiger namens alle sportverenigingen in de gemeente Neder-Betuwe bij het overleg met de gemeente. En om gehoord te worden als sportvereniging is het dan ook aan te raden om aan te sluiten bij de Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe.

 
Iedere sportvereniging in de gemeente Neder-Betuwe kan zich aansluiten bij de stichting Sport- en Beweegkoepel. Hiervoor hoeft geen contributie of andere kosten afgedragen te worden. 
Uw kennis is het enige wat wij vragen tijdens minimaal 1 vergadering per jaar. Deze vergaderingen zijn ook voor niet-aangesloten sportverenigingen toegankelijk maar alleen de aangesloten sportverenigingen hebben stemrecht.

 

Wil uw vereniging zich ook aansluiten bij de Sport- en Beweegkoepel? Of wilt u zitting nemen in het bestuur van de Sport- en Beweegkoepel Neder-Betuwe?

 

 

 

 

 

Wat doen wij?

 

Light Check Mark Emoji (U+1F5F8) Sportverenigings-ondersteuning

Light Check Mark Emoji (U+1F5F8) Kenniscentrum voor sportverenigingen

Light Check Mark Emoji (U+1F5F8) Sportstimulering in de gemeente

Light Check Mark Emoji (U+1F5F8) Adviserend vanuit de sportverenigingen richting gemeente

Light Check Mark Emoji (U+1F5F8) Vertegenwoordiger namens de sportverenigingen

Light Check Mark Emoji (U+1F5F8) Overlegorgaan met externe experts en gemeente